สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้183คน
ผู้ชมเมื่อวาน250คน
ผู้ชมเดือนนี้3595คน
ผู้ชมเดือนก่อน6982คน
ผู้ชมทั้งสิ้น985365คน
 

ผลการสอบ O-NET

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2558

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

49.33

63.31

2

คณิตศาสตร์

43.47

63.59

3

วิทยาศาสตร์

42.59

52.49

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

49.18

64.04

5

ภาษาต่างประเทศ

40.31

74.00

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2558

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

42.64

45.06

2

คณิตศาสตร์

32.40

40.39

3

วิทยาศาสตร์

37.36

43.41

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

46.24

49.18

5

ภาษาต่างประเทศ

30.62

34.12

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2557

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

44.88

52.65

2

สังคมศึกษา

50.67

65.83

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

36.02

65.89

4

คณิตศาสตร์

38.06

54.74

5

วิทยาศาสตร์

42.13

55.77

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

52.20

64.64

7

ศิลปะ

45.61

58.68

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

56.32

67.52

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2557

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

35.20

39.39

2

สังคมศึกษา

46.79

51.41

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

27.46

29.57

4

คณิตศาสตร์

29.65

34.01

5

วิทยาศาสตร์

38.62

41.36

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

59.32

65.09

7

ศิลปะ

43.14

48.81

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

45.42

47.52

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2556

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

45.02

58.49

2

สังคมศึกษา

38.31

51.33

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

33.82

60.00

4

คณิตศาสตร์

41.95

61.89

5

วิทยาศาสตร์

37.40

48.61

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

61.69

77.23

7

ศิลปะ

47.14

57.02

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

53.16

65.09

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2556

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

44.25

52.69

2

สังคมศึกษา

39.37

46.72

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

30.35

35.44

4

คณิตศาสตร์

25.45

27.04

5

วิทยาศาสตร์

37.95

41.69

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

58.30

65.83

7

ศิลปะ

43.65

49.55

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

44.46

51.03

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2555

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

45.68

59.95

2

สังคมศึกษา

44.22

59.37

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

36.99

69.74

4

คณิตศาสตร์

35.77

53.27

5

วิทยาศาสตร์

37.46

50.86

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

54.84

65.00

7

ศิลปะ

52.27

62.11

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

53.85

64.14

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2555

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

54.48

57.33

2

สังคมศึกษา

47.12

49.33

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

28.71

33.29

4

คณิตศาสตร์

26.95

29.62

5

วิทยาศาสตร์

35.37

37.47

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

56.67

57.84

7

ศิลปะ

43.31

44.23

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

47.39

49.27

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2554

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

50.04

58.94

2

สังคมศึกษา

52.22

65.82

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

38.37

64.96

4

คณิตศาสตร์

52.40

69.11

5

วิทยาศาสตร์

40.82

49.78

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

58.87

68.70

7

ศิลปะ

46.75

56.27

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

55.38

66.93

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2554

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

48.11

55.27

2

สังคมศึกษา

42.73

49.64

3

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

30.49

37.56

4

คณิตศาสตร์

32.08

36.96

5

วิทยาศาสตร์

32.19

36.70

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

50.87

53.34

7

ศิลปะ

43.50

47.48

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

47.29

53.08

 

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2553

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

31.22

38.99

2

คณิตศาสตร์

34.85

51.73

3

วิทยาศาสตร์

41.56

52.46

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

47.07

56.95

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

54.31

57.56

6

ศิลปะ

41.10

44.68

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

52.52

64.78

8

ภาษาต่างประเทศ

20.99

43.34

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2553

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

42.80

47.00

2

คณิตศาสตร์

24.18

28.32

3

วิทยาศาสตร์

29.17

30.98

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

40.85

52.29

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

71.97

77.21

6

ศิลปะ

28.48

32.79

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

47.07

56.54

8

ภาษาต่างประเทศ

16.19

26.12

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2552

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

38.58

46.06

2

คณิตศาสตร์

35.88

52.28

3

วิทยาศาสตร์

38.67

52.64

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

33.90

49.01

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

64.76

75.55

6

ศิลปะ

42.49

55.10

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

51.69

61.53

8

ภาษาต่างประเทศ

31.75

58.69

 

ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2552

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

35.35

43.77

2

คณิตศาสตร์

27.57

26.05

3

วิทยาศาสตร์

29.16

34.04

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

39.70

44.64

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

56.70

60.62

6

ศิลปะ

32.95

37.24

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

33.86

39.06

8

ภาษาต่างประเทศ

22.54

31.42

 

 

 

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173