สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้249คน
ผู้ชมเมื่อวาน304คน
ผู้ชมเดือนนี้7476คน
ผู้ชมเดือนก่อน57854คน
ผู้ชมทั้งสิ้น937265คน
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมวดหมู่ดาวน์โหลด
โปรแกรม
Foxit Unkown Document 2.5 MB
ป้องกัน WannaCry_1 Unkown Document 1.95 MB
ป้องกัน WannaCry_2 Unkown Document 3.89 MB

โลโก้โรงเรียนบูรณะศึกษา
โลโก้โรงเรียน JPEG Image 265.24 KB

การบ้านปิดเทอม ประถมศึกษาปีที่ 5 (สามัญ ห้อง 1-2)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document 408.53 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 459.54 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 553.36 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 678.61 KB
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document 378.09 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 440.27 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 371.13 KB
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document 363.82 KB
ส่วนประกอบของปกการบ้านปิดเทอม Adobe Acrobat Document 206.45 KB

การบ้านปิดเทอม ประถมศึกษาปีที่ 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document 416.69 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 820.6 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 485.96 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 725.67 KB
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document 492.16 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 736.79 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 382.11 KB
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document 493.57 KB
ส่วนประกอบของปกการบ้านปิดเทอม Adobe Acrobat Document 206.45 KB

การบ้านปิดเทอม มัธยมศึกษาปีที่ 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document 393.46 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 609.62 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 508.46 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 779.24 KB
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document 397.99 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 425.37 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 322.05 KB
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document 321.35 KB
ส่วนประกอบของปกการบ้านปิดเทอม Adobe Acrobat Document 206.45 KB

การบ้านปิดเทอม มัธยมศึกษาปีที่่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document 450.67 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 510.55 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 458.04 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 456.82 KB
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document 377.4 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 380.76 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 402.29 KB
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document 291.75 KB
ส่วนประกอบของปกการบ้านปิดเทอม Adobe Acrobat Document 206.45 KB

การบ้านปิดเทอม มัธยมศึกษาปีที่ 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document 435.31 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 951.63 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 677.08 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 711.4 KB
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document 429.77 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 498.5 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 402.7 KB
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document 396.25 KB
ส่วนประกอบของปกการบ้านปิดเทอม Adobe Acrobat Document 206.45 KB

การบ้านปิดเทอม ประถมศึกษาปีที่ 5 (mini EP ห้อง 3-9)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document 408.53 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 459.54 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 553.36 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 678.61 KB
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document 378.09 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 440.27 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 371.13 KB
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document 487.02 KB
ส่วนประกอบของปกการบ้านปิดเทอม Adobe Acrobat Document 206.45 KB

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173