ภาพกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ 2563

วันเยาวชนแห่งชาติ 2563

อาจารย์อัจฉรา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบูรณะศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนตัวอย่างของโรงเรียนบูรณะศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ณ สนามลานอโศก โรงเรียนบูรณะศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buranasuksaschoolbangkok&set=a.1059198131182041

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,04:40   อ่าน 595 ครั้ง