สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้247คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5363คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828023คน

เว็บไซต์น่าสนใจ


หมวดหมู่ลิ้งค์
link ภายนอกสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร http://www.bangkok3.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th
สสวท. www.ipst.ac.th
NECTEC www.nectec.or.th
กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
ทดสอบความเร็ว ADSL Internet www.trueinternet.co.th/THA/speedtest.html

ติดตามและรายงานระดับสถานศึกษา
ระบบงานสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ e-filing.bopp.go.th
สารสนเทศทางการศึกษา (Data on web) 210.1.20.11/dataonweb/inputkhet/index.html
ระบบควบคุมเชิงประจักษ์ (Visual Control) 202.129.35.104/vc_cms2/login.php
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ www.e-report.energy.go.th/
แผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา 202.143.146.178/moodle/mod/data/view.php?d=19

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173
>>>>>>>>>