<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้384คน
ผู้ชมเมื่อวาน201คน
ผู้ชมเดือนนี้11271คน
ผู้ชมเดือนก่อน8507คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1128370คน
 

บุคลากร


นางสาวสุพรรณี สิทธิวงศ์
ครูประจำชั้น ป.6/1 วิทยาศาสตร์ ป.6 แนะแนว ป.6/1-2

นางสาวสุทิศา ไวยกูล
ครูประจำชั้น ป.6/2 คณิตศาสตร์ ป.6/1-4

นางสุพรรณี สุนทรวิภาค
ครูประจำชั้น ป.6/3 ภาษาไทย ป.6/1-4

นางศิริพร ปลื้มจิตต์
ครูประจำชั้น ป.6/4 ภาษาอังกฤษ ป.6/1-4 Grammar ป.6

นางสาวนุจรี ศรีอนันต์
ครูประจำชั้น ป.6/5 ภาษาไทย ป.6/5-8

นางสาวรัชนีวรรณ นาคเครือมี
ครูประจำชั้น ป.6/6 อังกฤษเสริม ป.6 แนะแนว ป.6/5-8

นางสาวเจนจิรา เรืองพานิชย์
ครูประจำชั้น ป.6/7 สังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ

นางรัชนี ปานขำ
ครูประจำชั้น ป.6/8 ภาษาอังกฤษ ป.6/5-8

นายวรวุฒิ โกสูงเนิน
ครูพิเศษคณิตศาสตร์ ป.6/5-8

นางสาวณัฐธิดา รัตนวงค์
ครูพิเศษคณิตศาสตร์เสริม ป.5, ป.6

นางสาววรรณรวี พึ่งสาย
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ป.6, ป.5/1-4

นายพิลพงษ์ สุปง
ครูพิเศษสังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ ป.6/1-4

นายศุภชัย พลอยทรัพย์
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6, ป.3/6-7

นางนิดา ทิพยแสง
ครูพิเศษการงานอาชีพ ป.6/4-8, งานพัสดุสื่อการสอน

นางสาวจริยา แสงวิมาน
ครูประจำชั้น ป.5/1 ภาษาไทย ป.5/1-4


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173