สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์53คน
ผู้ชมวันนี้274คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5390คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828050คน

บุคลากร


นางสาวประภัสสรณ์ เชยสงวน
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 4
นางลักขณา ธุระพันธ์
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 5
นางสาวสุกัญญา เพิ่มเพียร
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 6
นางสาวโนรา สติรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 7
นางสาวเรณู แก้วนุกูล
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 8
นางวิราสินี ครุฑคง
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 1
นางสาววราภรณ์ พรมพิลา
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 2
นางสาวขวัญฤดี ศรีวิชัย
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 3
นางสาวประภัสรา อนุสุริยา
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 4
นางสาวนงนุช เชยชื่น
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 5
นางสาวศศิวิภา คุ้มทอง
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 6
นางสาวธณิดา ทองรอด
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 7
นางสาวสำรวย เพ็งคล้าย
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 8
นางสาวเสาวลักษณ์ สัจจะพงศา
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 9
นางสาวอุมาภรณ์ หึงขุนทด
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 1


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173