<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้137คน
ผู้ชมเมื่อวาน169คน
ผู้ชมเดือนนี้5199คน
ผู้ชมเดือนก่อน11973คน
ผู้ชมทั้งสิ้น979987คน
 

บุคลากร


นางลักขณา ธุระพันธ์
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 8

นางวิราสินี ครุฑคง
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 1

นางสาวสำรวย เพ็งคล้าย
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 2

นางสาวขวัญฤดี ศรีวิชัย
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 3

นางสาวธณิดา ทองรอด
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 4

นางสาววราภรณ์ พรมพิลา
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 5

นางสาวนงนุช เชยชื่น
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 6

นางสาวประภัสรา อนุสุริยา
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 7

นางสาวศศิวิภา คุ้มทอง
ครูประจำชั้น ป.3 ห้อง 8

นางสาวอุมาภรณ์ หึงขุนทด
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 1

นางสาวธัญญลักษณ์ สวัสดี
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 2

นางสาวมินตรา เขียวมณี
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 3

นางสาวพนาวรรณ รุ่นกลาง
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 4

นางอภิรนันท์ ศิริปรีชารัตน์
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 5

นางภัทรอร โนราช
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 6


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173