<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้386คน
ผู้ชมเมื่อวาน201คน
ผู้ชมเดือนนี้11273คน
ผู้ชมเดือนก่อน8507คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1128372คน
 

บุคลากร


นางสาวสุดารัตน์ มูลวิชา
ครูประจำชั้น ป.5/2 คณิตศาสตร์ ป.5/1-4

นางจุฑารัตน์ ศรีเพชร
ครูประจำชั้น ป.5/3 การงานอาชีพ ป.5 แนะแนว ป.5/1-4

นางสาวขนิษฐา แสงโชติ
ครูประจำชั้น ป.5/4 ภาษาอังกฤษ ป.5/1-4

นางสุพัชรี คำกลั่น
ครูประจำชั้น ป.5/5 ภาษาอังกฤษ ป.5/5-8

นางอุรา ละอองเอก
ครูประจำชั้น ป.5/6 คณิตศาสตร์ ป.5/5-8

นางสาวมณีพรรณ มนัสสา
ครูประจำชั้น ป.5/7 สังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ

นางสาวอังคณา แซ่เตียว
ครูประจำชั้น ป.5/8 ภาษาอังกฤษเสริม ป.5

นายณัฐวุฒิ พิมพงษ์
ครูพิเศษภาษาไทย ป.5/5-8

นายต้นตระการ จำปารัตน์
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.5 แนะแนว ป.6/3-4

นางชลธิชา แทนวันดี
ครูพิเศษสังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ ป.5/1-4

นายสุทธิศักดิ์ โพธิ์เจริญ
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5, ป.3/4-5

นางสาวอุมาภรณ์ หึงขุนทด
ครูประจำชั้น ป.4/1 ภาษาไทย ป.4/1-4

นางสาวดวงนภา เรืองอร่าม
ครูประจำชั้น ป.4/2 วิทยาการคำนวณ ป.3 - ป.5

นางอภิรนันท์ ศิริปรีชารัตน์
ครูประจำชั้น ป.4/3 การงานอาชีพ ป.3, ป.4 แนะแนว ป.4

นางสาวสุนันทา วงษ์อิศเรศ
ครูประจำชั้น ป.4/4 ศิลปะ นาฏศิลป์ ป.1 - ป.4


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173