<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้156คน
ผู้ชมเมื่อวาน262คน
ผู้ชมเดือนนี้4476คน
ผู้ชมเดือนก่อน8713คน
ผู้ชมทั้งสิ้น868461คน
 

บุคลากร


นางสาวมินตรา เขียวมณี
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 2

นางสาวพนาวรรณ รุ่นกลาง
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 3

นางสาวธัญญลักษณ์ สวัสดี
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 4

นางสาวอรุณี พิลาวุธ
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 5

นางสาวนุจรี ศรีอนันต์
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 6

นางอภิรนันท์ ศิริปรีชารัตน์
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 7

นางนวพร พุ่มฉัตร
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 8

นางภัทรอร โนราช
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 9

นางชลธิชา แทนวันดี
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 1

นางสาวปวีณา คุ้มระบาย
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 2

นางสาวสุนทรี ผิวนวล
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 3

นางสาวขนิษฐา แสงโชติ
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 4

นางสาวอุษา เพิ่มพูล
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 5

นางสุพัชรี คำกลั่น
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 6

นางอุรา ละอองเอก
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 7


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173