<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้139คน
ผู้ชมเมื่อวาน169คน
ผู้ชมเดือนนี้5201คน
ผู้ชมเดือนก่อน11973คน
ผู้ชมทั้งสิ้น979989คน
 

บุคลากร


นางสุชาวดี หล่อนิมิต
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 7

นางสาวอรุณี พิลาวุธ
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 8

นางชลธิชา แทนวันดี
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 1

นางสาวขนิษฐา แสงโชติ
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 2

นางสาวจริยา แสงวิมาน
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 3

นางสาวปวีณา คุ้มระบาย
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 4

นางสุพัชรี คำกลั่น
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 5

นางอุรา ละอองเอก
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 6

นางสาวมณีพรรณ มนัสสา
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 7

นางสาวอุษา เพิ่มพูล
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 8

นางจุฑารัตน์ ศรีเพชร
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 9

นางสาวรัชดาพร วงศ์ภักดี
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 1

นางสาวเจนจิรา เรืองพานิชย์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 2

นางศิริพร ปลื้มจิตต์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 3

นางสาวสุทิศา ไวยกูล
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 4


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173