สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์56คน
ผู้ชมวันนี้277คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5393คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828053คน

บุคลากร


นางสาวมินตรา เขียวมณี
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 2
นางสาวพนาวรรณ รุ่นกลาง
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 3
นางสาวธัญญลักษณ์ สวัสดี
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 4
นางสาวอรุณี พิลาวุธ
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 5
นางสาวนุจรี ศรีอนันต์
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 6
นางอภิรนันท์ ศิริปรีชารัตน์
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 7
นางนวพร พุ่มฉัตร
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 8
นางภัทรอร โนราช
ครูประจำชั้น ป.4 ห้อง 9
นางชลธิชา แทนวันดี
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 1
นางสาวปวีณา คุ้มระบาย
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 2
นางสาวสุนทรี ผิวนวล
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 3
นางสาวขนิษฐา แสงโชติ
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 4
นางสาวอุษา เพิ่มพูล
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 5
นางสุพัชรี คำกลั่น
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 6
นางอุรา ละอองเอก
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 7


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173