สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้223คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5339คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น827999คน

บุคลากร


นางสาวจริยา แสงวิมาน
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 8
นางจุฑารัตน์ ศรีเพชร
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 9
นางสาวรัชดาพร วงศ์ภักดี
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 1
นางสาววิรัตน์ แสงน้ำ
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 2
นางศิริพร ปลื้มจิตต์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 3
นางสุพรรณี สุนทรวิภาค
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 4
นางรัชนี ปานขำ
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 5
นางสาวสุพรรณี สิทธิวงศ์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 6
นางสาวเจนจิรา เรืองพานิชย์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 7
นางสาวสุทิศา ไวยกูล
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 8
นางสาวปัทมา ชิณวงษ์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 9
นางสาวมะลิวรรณ โวหารคล่อง
ครูประจำชั้น ม.1 ห้อง 1
นางสาวอาภรณ์ โคกพูล
ครูประจำชั้น ม.1 ห้อง 2
นางทิพย์ภา ฟองศรี
ครูประจำชั้น ม.2 ห้อง 1
นางรำพึง บูรโณภาส
ครูประจำชั้น ม.2 ห้อง 2


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173