<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้328คน
ผู้ชมเมื่อวาน201คน
ผู้ชมเดือนนี้11215คน
ผู้ชมเดือนก่อน8507คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1128314คน
 

บุคลากร


นางภัทรอร โนราช
ครูประจำชั้น ป.4/5 ภาษาไทย ป.4/5-8

นางสาวนงนุช เชยชื่น
ครูประจำชั้น ป.4/6 ภาษาอังกฤษ ป.4

นางสาวอรุณี พิลาวุธ
ครูประจำชั้น ป.4/7 คณิตศาสตร์ ป.4/5-8

นางสาวสุวธิดา ม่วงใจรัก
ครูประจำชั้น ป.4/8 ประวัติฯ ป.3, ป.4 หน้าที่ ป.4/1

นายรังสรรค์ชัย เอี่ยมศิริ
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.4/1-4 ดูแลห้องวิทยาศาสตร์

นายอรุณ แสนใหม่
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 แนะแนว ป.4/5-8

นางสาวจินดาพร คูณนนท์
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.4

นางสาวดุษฎี สระใจ
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.4

นางวิราสินี ครุฑคง
ครูประจำชั้น ป.3/1 คณิตศาสตร์ ป.3/1-4

นางสาววราภรณ์ พรมพิลา
ครูประจำชั้น ป.3/2 ภาษาไทย ป.3/1-4

นางสาวขวัญฤดี ศรีวิชัย
ครูประจำชั้น ป.3/3 ภาษาอังกฤษ ป.3/1-4

นางสาวศิริพร คำมา
ครูประจำชั้น ป.3/4 วิทยาศาสตร์ ป.3 แนะแนว ป.3/1-4

นางสาวธณิดา ทองรอด
ครูประจำชั้น ป.3/5 ภาษาไทย ป.3/5-8

นางสาวศศิวิภา คุ้มทอง
ครูประจำชั้น ป.3/6 คณิตศาสตร์ ป.3/5-8

นางสาวยานุมาศ พยัญชนะ
ครูประจำชั้น ป.3/7 ภาษาอังกฤษ ป.3/5-8


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173