<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้131คน
ผู้ชมเมื่อวาน262คน
ผู้ชมเดือนนี้4451คน
ผู้ชมเดือนก่อน8713คน
ผู้ชมทั้งสิ้น868436คน
 

บุคลากร


นางสาวจริยา แสงวิมาน
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 8

นางจุฑารัตน์ ศรีเพชร
ครูประจำชั้น ป.5 ห้อง 9

นางสาวรัชดาพร วงศ์ภักดี
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 1

นางสาววิรัตน์ แสงน้ำ
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 2

นางศิริพร ปลื้มจิตต์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 3

นางสุพรรณี สุนทรวิภาค
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 4

นางรัชนี ปานขำ
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 5

นางสาวสุพรรณี สิทธิวงศ์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 6

นางสาวเจนจิรา เรืองพานิชย์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 7

นางสาวสุทิศา ไวยกูล
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 8

นางสาวปัทมา ชิณวงษ์
ครูประจำชั้น ป.6 ห้อง 9

นางสาวมะลิวรรณ โวหารคล่อง
ครูประจำชั้น ม.1 ห้อง 1

นางสาวอาภรณ์ โคกพูล
ครูประจำชั้น ม.1 ห้อง 2

นางทิพย์ภา ฟองศรี
ครูประจำชั้น ม.2 ห้อง 1

นางรำพึง บูรโณภาส
ครูประจำชั้น ม.2 ห้อง 2


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173