สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้225คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5341คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828001คน

บุคลากร


นางสาวเบญจพร อ่อนศรีไพร
ครูประจำชั้น ม.3 ห้อง 1
นางสาวพรเทวี พิชิต
ครูประจำชั้น ม.3 ห้อง 2
นางสาวอาวร กมลเลิศ
ครูประจำชั้น ม.3 ห้อง 3
นายณัฐพล บุญมาก
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาษาไทย
นายคมสัน รังเพีย
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา สุขศึกษา , พลศึกษา
นางสาวจินดาพร คูณนนท์
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ
นายพงศธร ชุมช่วย
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาวณัฐกา ดาราศร
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา สังคมศึกษา
นายวินัย สินชัย
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์
นายพีรพล แทนศิริ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ศิลปะ-ดนตรี
นายสุทธิพรรณ กิยะแพทย์
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์-วิทยาการคำ
นางสาวพิมภัทศร ชิณวงษ์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ภาษาไทย
นายพิลพงษ์ สุปง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังคมศึกษา
นางสาววรรณรวี พึ่งสาย
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คอมพิวเตอร์
นายศุภชัย พลอยทรัพย์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สุขศึกษา , พล


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173