<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้132คน
ผู้ชมเมื่อวาน262คน
ผู้ชมเดือนนี้4452คน
ผู้ชมเดือนก่อน8713คน
ผู้ชมทั้งสิ้น868437คน
 

บุคลากร


นางสาวเบญจพร อ่อนศรีไพร
ครูประจำชั้น ม.3 ห้อง 1

นางสาวพรเทวี พิชิต
ครูประจำชั้น ม.3 ห้อง 2

นางสาวอาวร กมลเลิศ
ครูประจำชั้น ม.3 ห้อง 3

นายณัฐพล บุญมาก
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาษาไทย

นายคมสัน รังเพีย
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา สุขศึกษา , พลศึกษา

นางสาวจินดาพร คูณนนท์
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ

นายพงศธร ชุมช่วย
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา สังคมศึกษา

นางสาวณัฐกา ดาราศร
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา สังคมศึกษา

นายวินัย สินชัย
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์

นายพีรพล แทนศิริ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา ศิลปะ-ดนตรี

นายสุทธิพรรณ กิยะแพทย์
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์-วิทยาการคำ

นางสาวพิมภัทศร ชิณวงษ์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ภาษาไทย

นายพิลพงษ์ สุปง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังคมศึกษา

นางสาววรรณรวี พึ่งสาย
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คอมพิวเตอร์

นายศุภชัย พลอยทรัพย์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สุขศึกษา , พล


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173