<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้330คน
ผู้ชมเมื่อวาน201คน
ผู้ชมเดือนนี้11217คน
ผู้ชมเดือนก่อน8507คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1128316คน
 

บุคลากร


นางสาวสำรวย เพ็งคล้าย
ครูประจำชั้น ป.3/8 สังคมศึกษา ป.3 หน้าที่ฯ ป.3/5-8

นางสาวศุภริษา ตันพิเศษ
ครูพิเศษสังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ ป.1-2

นางสาววงศา ใสแจ่ม
ครูพิเศษศิลปะ เทอม1 ทัศนศิลป์ ป.1-ป.4

นางปิยะนุช สำรวมจิต
ครูประจำชั้น ป.2/1 แกนการงาน

นางลักขณา ธุระพันธ์
ครูประจำชั้น ป.2/2 แกนคณิตศาสตร์

นางสาวจิตรลดา พึ่งรอด
ครูประจำชั้น ป.2/3 แกนสังคมศึกษา

นางสาวโนรา สติรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2/4 แกนสังคมศึกษา

นางสาวสุกัญญา เพิ่มเพียร
ครูประจำชั้น ป.2/5 แกรคณิตศาสตร์

นางสาวประภัสสรณ์ เชยสงวน
ครูประจำชั้น ป.2/6 แกนภาษาไทย

นางสาวสุภัค กิมใช่ย้ง
ครูประจำชั้น ป.2/7 แกนสังคมศึกษา

นางศศิพิมล ภัทรสันติภูมิ
ครูประจำชั้น ป.2/8 Buddy Teacher

นางสาวสนทยา วงศ์มณีใส
ครูประจำชั้น ป.2/9 Buddy Teacher

นายวุฒิชัย เมืองพิล
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2/1-7 พลศึกษา I.L.E.P

นางสาววารุณี มนัส
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2/2-6

นางกรกนก ติลกาศัย
ครูประจำชั้น ป.1/1 แกนภาษาไทย


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173