สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้228คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5344คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828004คน

บุคลากร


นางนิดา ทิพย์แสง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 การงานอาชีพฯ
นายวรวุฒิ โกสูงเนิน
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณิตศาสตร์
นายมนตรี เปี่ยมสวัสดิ์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 หน้าที่พลเมือ
นายรังสรรค์ชัย เอี่ยมศิริ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณิตศาสตร์
นางสาวอังคณา แซ่เตียว
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ภาษาอังกฤษ
นางสาวมณีพรรณ มนัสสา
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 หน้าที่พลเมือ
นายสุทธิศักดิ์ โพธิ์เจริญ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สุขศึกษา , พล
นายกมล กัสโป
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 หน้าที่พลเมือ
นางสาวสุชาวดี พิศาลจารุวรรณ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประวัติศาสตร์
นางสาวดวงนภา เรืองอร่าม
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 คอมพิวเตอร์ ,
นายอรุณ แสนใหม่
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 สุขศึกษา , พล
นางสาวสุนันทา วงษ์อิศเรศ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ศิลปะ - นาฏศิ
นางสาววงศา ใสแจ่ม
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ศิลปะ - ทัศนศ
นางสาวสายนที กระวลกิจ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ภาษาอังกฤษ
นางสาวบุษนันท์ เมืองคำ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 คอมพิวเตอร์ ,


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173