<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้134คน
ผู้ชมเมื่อวาน262คน
ผู้ชมเดือนนี้4454คน
ผู้ชมเดือนก่อน8713คน
ผู้ชมทั้งสิ้น868439คน
 

บุคลากร


นางนิดา ทิพย์แสง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 การงานอาชีพฯ

นายวรวุฒิ โกสูงเนิน
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณิตศาสตร์

นายมนตรี เปี่ยมสวัสดิ์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 หน้าที่พลเมือ

นายรังสรรค์ชัย เอี่ยมศิริ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณิตศาสตร์

นางสาวอังคณา แซ่เตียว
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ภาษาอังกฤษ

นางสาวมณีพรรณ มนัสสา
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 หน้าที่พลเมือ

นายสุทธิศักดิ์ โพธิ์เจริญ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สุขศึกษา , พล

นายกมล กัสโป
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 หน้าที่พลเมือ

นางสาวสุชาวดี พิศาลจารุวรรณ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประวัติศาสตร์

นางสาวดวงนภา เรืองอร่าม
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 คอมพิวเตอร์ ,

นายอรุณ แสนใหม่
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 สุขศึกษา , พล

นางสาวสุนันทา วงษ์อิศเรศ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ศิลปะ - นาฏศิ

นางสาววงศา ใสแจ่ม
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ศิลปะ - ทัศนศ

นางสาวสายนที กระวลกิจ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ภาษาอังกฤษ

นางสาวบุษนันท์ เมืองคำ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 คอมพิวเตอร์ ,


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173