<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้333คน
ผู้ชมเมื่อวาน201คน
ผู้ชมเดือนนี้11220คน
ผู้ชมเดือนก่อน8507คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1128319คน
 

บุคลากร


นางสาวอุดม พัวไพบูลย์
ครูประจำชั้น ป.1/2 แกนคณิตศาสตร์

นางสาวธิดารัตน์ ศรีชาย
ครูประจำชั้น ป.1/3 แกนสังคมศึกษา

นางสาวธัญญรัตน์ ยลพล
ครูประจำชั้น ป.1/4 แกนวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทวรรณ น้อยปลา
ครูประจำชั้น ป.1/5 แกนภาษาไทย

นางสาวราตรี กาญจน์สมรส
ครูประจำชั้น ป.1/6 แกนสังคมศึกษา

นางมะณี เหมวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.1/7 แกนคณิตศาสตร์

นางสาวชัญญาพัชญ์ หิรัญจรูญศักดิ์
ครูประจำชั้น ป.1/8 Buddy Teacher

นางสาวเยาวภา อนันต์กิจธำรง
ครูประจำชั้น ป.1/9 Buddy Teacher

นางสาวเกษร นามพระหัตถ์
ครูพิเศษภาษาไทย ป.1/8-9, ป.2/8-9 แกนภาษาไทย

นายสิทธิศักดิ์ แซ่เลื่อง
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2

นางสาวบุษนันท์ เมืองคำ
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ป.1, ป.2

นายศรัญญู ซ้ายหนองขาม
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1/1-7, ป.3/8

นางสาวอังคณารัตน คงช่วย
ครูพิเศษการงานอาชีพ ป.1 - ป.2

นางเมตตา ภู่อินทร์
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1/1-4

นางสาวกษิรา ชูเชื้อ
ครูพิเศษ - บรรณารักษ์


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173