<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้110คน
ผู้ชมเมื่อวาน320คน
ผู้ชมเดือนนี้2536คน
ผู้ชมเดือนก่อน11213คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1057235คน
 

บุคลากร


นายสิทธิศักดิ์ แซ่เลื่อง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วิทยาศาสตร์

นางสาวอังคณารัตน คงช่วย
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 การงานฯ

นางสาวณัฐธิดา รัตนวงศ์
ครูพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวรัชนีวรรณ นาคเครือมี
ครูพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ

นางสาวจินดาพร คูณนนท์
ครูพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ

นางสาวกษิรา ชูเชื้อ
บรรณารักษ์

นางสาวนุชจรินทร์ เฟื่องชูนุช
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวอรนุช ลี้สุริยวงศ์
แผนกธุรการ

นางสาวสุพัตรา ธนูศิริ
แผนกธุรการ

นางสาวประเทืองทิพย์ กลิ่นนิ่มนวล
แผนกธุรการ

นางสาวซาร่า งามสมชาติ
แผนกธุรการ

นางนิรอร วังศรี
แผนกธุรการ

นางมนัสนันท์ บวรสนิทพงศ์
แผนกธุรการ

นางสาวทุติญา บุญพุ่ม
แผนกธุรการ

นางสาวเจตนิพิฐ คำหมาย
แผนกธุรการ


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173