<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้137คน
ผู้ชมเมื่อวาน262คน
ผู้ชมเดือนนี้4457คน
ผู้ชมเดือนก่อน8713คน
ผู้ชมทั้งสิ้น868442คน
 

บุคลากร


นางสาวศศิธร พลภักดี
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ภาษาอังกฤษ

นางสาวเยาวภา อนันต์กิจธำรง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ

นางสาวชัญญาพัชญ์ หิรัญจรูญศักดิ์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ

นายวุฒิชัย เมืองพิล
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สุขศึกษา , พล

นางสาวศิริพร คำมา
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วิทยาศาสตร์

นางเมตตา ภู่อินทร์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ

นางสาววารุณี มนัส
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ

นายศรัญญู ซ้ายหนองขาม
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สุขศึกษา , พล

นายสิทธิศักดิ์ แซ่เลื่อง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วิทยาศาสตร์

นางสาวกษิรา ชูเชื้อ
บรรณารักษ์

นางสาวนุชจรินทร์ เฟื่องชูนุช
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวอรนุช ลี้สุริยวงศ์
แผนกธุรการ

นางสาวสุพัตรา ธนูศิริ
แผนกธุรการ

นางสาวประเทืองทิพย์ กลิ่นนิ่มนวล
แผนกธุรการ

นางสาวรัตชนก มากมูล
แผนกธุรการ


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173