<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้336คน
ผู้ชมเมื่อวาน201คน
ผู้ชมเดือนนี้11223คน
ผู้ชมเดือนก่อน8507คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1128322คน
 

บุคลากร


นางสาวนุชจรินทร์ เฟื่องชูนุช
ครูพิเศษ - ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวอรนุช ลี้สุริยวงศ์
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวสุพัตรา ธนูศิริ
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวประเทืองทิพย์ กลิ่นนิ่มนวล
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวชื่นกมล สายคำน้อย
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางนิรอร วังศรี
แผนกธุรการ - การเงิน

นางมนัสนันท์ บวรสนิทพงศ์
แผนกธุรการ - การเงิน

นางสาวทุติญา บุญพุ่ม
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวเจตนิพิฐ คำหมาย
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางจุรี ดำแดง
แผนกธุรการ - การเงิน (แลกเหรียญ) - เอกสารสิ่งพิมพ์

นางสุธาสินี วงษ์อิศเรศ
แผนกธุรการ - เอกสารสิ่งพิมพ์

นางสาวมาลัย พันธ์สะอาด
แผนกธุรการ - เอกสารสิ่งพิมพ์

นางนภาภัช รัตนชัยฤทธิ์
แผนกธุรการ - พยาบาล - งานประกันอุบัติเหตุ

นางสาวสุวรรณา พลอยบ้านแพ้ว
แผนกธุรการ - อาหารและโภชนาการ

นางสุคนธ์ ดีมาก
แผนกธุรการ - อาคารสถานที่


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173