สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้230คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5346คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828006คน

บุคลากร


นางสาวศศิธร พลภักดี
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ภาษาอังกฤษ
นางสาวเยาวภา อนันต์กิจธำรง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ
นางสาวชัญญาพัชญ์ หิรัญจรูญศักดิ์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ
นายวุฒิชัย เมืองพิล
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สุขศึกษา , พล
นางสาวศิริพร คำมา
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วิทยาศาสตร์
นางเมตตา ภู่อินทร์
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ
นางสาววารุณี มนัส
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาษาอังกฤษ
นายศรัญญู ซ้ายหนองขาม
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สุขศึกษา , พล
นายสิทธิศักดิ์ แซ่เลื่อง
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วิทยาศาสตร์
นางสาวกษิรา ชูเชื้อ
บรรณารักษ์
นางสาวนุชจรินทร์ เฟื่องชูนุช
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวอรนุช ลี้สุริยวงศ์
แผนกธุรการ
นางสาวสุพัตรา ธนูศิริ
แผนกธุรการ
นางสาวประเทืองทิพย์ กลิ่นนิ่มนวล
แผนกธุรการ
นางสาวรัตชนก มากมูล
แผนกธุรการ


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173