สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้231คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5347คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828007คน

บุคลากร


นางนิรอร วังศรี
แผนกธุรการ
นางมนัสนันท์ บวรสนิทพงศ์
แผนกธุรการ
นางสาวทุติญา บุญพุ่ม
แผนกธุรการ
นางนนทนา ทรงวิผล
แผนกธุรการ
นางสุธาสินี วงษ์อิศเรศ
แผนกธุรการ
นางสาวมาลัย พันธ์สะอาด
แผนกธุรการ
นางนภาภัช รัตนชัยฤทธิ์
แผนกพยาบาล , งานประกันอุบัติเหตุ
นางผุสดี กุลพิบูลย์
งานเอกสารลูกเสือ
นางสาวสุวรรณา พลอยบ้านแพ้ว
แผนกอาหารโภชนาการ
นางสาวสุภาพ เหมือนด้วง
แผนกอาหารโภชนาการ
นางสุคนธ์ ดีมาก
แผนกอาคารสถานที่
นางสาวเจตนิพิฐ คำหมาย
เอกสารโรเนียว


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/8

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173