<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้138คน
ผู้ชมเมื่อวาน262คน
ผู้ชมเดือนนี้4458คน
ผู้ชมเดือนก่อน8713คน
ผู้ชมทั้งสิ้น868443คน
 

บุคลากร


นางนิรอร วังศรี
แผนกธุรการ

นางมนัสนันท์ บวรสนิทพงศ์
แผนกธุรการ

นางสาวทุติญา บุญพุ่ม
แผนกธุรการ

นางนนทนา ทรงวิผล
แผนกธุรการ

นางสุธาสินี วงษ์อิศเรศ
แผนกธุรการ

นางสาวมาลัย พันธ์สะอาด
แผนกธุรการ

นางนภาภัช รัตนชัยฤทธิ์
แผนกพยาบาล , งานประกันอุบัติเหตุ

นางผุสดี กุลพิบูลย์
งานเอกสารลูกเสือ

นางสาวสุวรรณา พลอยบ้านแพ้ว
แผนกอาหารโภชนาการ

นางสาวสุภาพ เหมือนด้วง
แผนกอาหารโภชนาการ

นางสุคนธ์ ดีมาก
แผนกอาคารสถานที่

นางสาวเจตนิพิฐ คำหมาย
เอกสารโรเนียว


กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/8

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173