<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้259คน
ผู้ชมเมื่อวาน304คน
ผู้ชมเดือนนี้7486คน
ผู้ชมเดือนก่อน57854คน
ผู้ชมทั้งสิ้น937275คน
 

บุคลากร


นางมะณี เหมวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 1

นางสาวอุดม พัวไพบูลย์
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 2

นางสาวธัญญรัตน์ ยลพล
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 3

นางสาวอังคณารัตน์ คงช่วย
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 4

นางกรกนก ติลกาศัย
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 5

นางสาวราตรี กาญจนสมรส
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 6

นางสาวธิดารัตน์ ศรีชาย
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 7

นางสาวนันทวรรณ น้อยปลา
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 8

นางสาวสุวธิดา ม่วงใจรัก
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 9

นางสาวอลิษา ยาพันธ์
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 1

นางสาวจุรี ดำแดง
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 3

นางสาวนุสรา ปัญญา
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 9

นางปิยะนุช สำรวมจิต
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 1

นางศศิพิมล ภัทรสันติภูมิ
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 2

นางสาวจิตรลดา พึ่งรอด
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 3


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173