สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้246คน
ผู้ชมเมื่อวาน282คน
ผู้ชมเดือนนี้5362คน
ผู้ชมเดือนก่อน9094คน
ผู้ชมทั้งสิ้น828022คน

บุคลากร


นางมะณี เหมวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 1
นางสาวอุดม พัวไพบูลย์
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 2
นางสาวธัญญรัตน์ ยลพล
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 3
นางสาวอังคณารัตน์ คงช่วย
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 4
นางกรกนก ติลกาศัย
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 5
นางสาวราตรี กาญจนสมรส
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 6
นางสาวธิดารัตน์ ศรีชาย
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 7
นางสาวนันทวรรณ น้อยปลา
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 8
นางสาวสุวธิดา ม่วงใจรัก
ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 9
นางสาวอลิษา ยาพันธ์
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 1
นางสาวจุรี ดำแดง
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 3
นางสาวนุสรา ปัญญา
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1 ห้อง 9
นางปิยะนุช สำรวมจิต
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 1
นางศศิพิมล ภัทรสันติภูมิ
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 2
นางสาวจิตรลดา พึ่งรอด
ครูประจำชั้น ป.2 ห้อง 3


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173