สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
บุคลากร
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้36คน
ผู้ชมเมื่อวาน250คน
ผู้ชมเดือนนี้3293คน
ผู้ชมเดือนก่อน6566คน
ผู้ชมทั้งสิ้น768962คน

บุคลากร


นางลักษณา สวธานุภาพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
นางบุญเรือน มีเจริญ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
นางสาวธิดารัตน์ ศรีชาย
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 1
นางสาวอุดม พัวไพบูลย์
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 2
นางสาวธัญญรัตน์ ยลพล
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 3
นางอังคณารัตน คงช่วย
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 4
นางสาวเปียทิพย์ จิตรธรรม
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 5
นางสาวราตรี กาญจนสมรส
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 6
นางมะณี เหมวัฒน์
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 7
นางสาวนันทวรรณ น้อยปลา
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 8
นางกรกนก ติลกาศัย
ประจำชั้น ป.1 ห้อง 9
นางสาวศศิพิมล ภัทรสันติภูมิ
ประจำชั้น ป.2 ห้อง 1
นางปิยะนุช สำรวมจิตร
ประจำชั้น ป.2 ห้อง 2
นางเรณู แก้วนุกูล
ประจำชั้น ป.2 ห้อง 3
นางสาวโนรา สติรักษ์
ประจำชั้น ป.2 ห้อง 4


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173